Przedszkole Kujawiaczek

Aktualności

19-03-2018 13:20:59
REGULAMIN WEWNĄTRZ PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM " ZAJĄCZEK WIELKANOCNY " 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole " KUJAWIACZEK " we Włocławku 2. Konkurs rozpoczyna się: 19.03.2018r. i trwać będzie do 30.03.2018r. 3. Temat pracy konkursowej: " Zajączek Wielkanocny " 4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 5. Konkurs kierowany jest dla dzieci z przedszkola „KUJAWIACZEK”. Cele konkursu: • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności • wzmacnianie wiary we własne możliwości • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych • budzenie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat ze wszystkich grup. 2. Technika plastyczna dowolna- płaska (format A4 ), przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów. 3. Prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie opis: imię i nazwisko, wiek dziecka, grupa przedszkolna. 6. Prace oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję. 7. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik. 8. Prace należy dostarczyć do 30.03.2018r. 9. Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Przekwas, Agnieszka Cichocka. Wyniki konkursu i nagrody: 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. 2. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 3. Prace nagradzane będą w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki. 4. Autorzy nagrodzonych prac za I, II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody.