Przedszkole Kujawiaczek

Kadra

Organ prowadzący


Dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, menadżer organizacji i zarządzania oświatą

Wychowawczynie

Grupa I - "Skrzaty"

pedagogika opiekuńcza, pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza i socjalna, bezpieczeństwo narodowe

Grupa II - "Biedroneczki"

edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
edukacja przedszkolna i wczesnoszkilna, resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych

Grupa III - "Stokrotki"

pedagogika przedszkolna z terapią dziecka, filologia polska
resocjalizacja, psychopedagogika

Grupa IV - "Słoneczka"

wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oligofrenopedagog, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oligofrenopedagogika, matematyka, pedagogika rewalidacyjna, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Nauczyciele i specjaliści

psychoterapeuta, poradnictwo rodzinne
muzyk, dyrygent, pieśniarz, instrumenty klawiszowe
instruktor nauki tańca

instruktor karate, włocławski klub karate kyokushin
lektorzy języka angielskiego, szkoła języka angielskiego Early Stage

Pracownicy obsługi