Przedszkole Kujawiaczek

Kadra

Organ prowadzący


Dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, menadżer organizacji i zarządzania oświatą

Wychowawczynie

Grupa I - "Skrzaty"

pedagogika przedszkolna z językiem angielskim
asystent nauczyciela - resocjalizacja, psychopedagogika

Grupa II - "Biedroneczki"

wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oligofrenopedagog, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pomoc nauczyciela

Grupa III - "Stokrotki"

nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oligofrenopedagogika, matematyka, pedagogika rewalidacyjna, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza i socjalna, bezpieczeństwo narodowe

Grupa IV - "Słoneczka"

pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych

Nauczyciele i specjaliści

Partnerzy

Pracownicy obsługi