Przedszkole Kujawiaczek

Kadra

Organ prowadzący


Dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, menadżer organizacji i zarządzania oświatą

Wychowawczynie

Grupa I - "Skrzaty"

nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oligofrenopedagogika, matematyka, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki specjalnej, z modułem edukacji włączającej

Grupa II - "Biedronki"

pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
asystent nauczyciela

Grupa III - "Stokrotki"

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
resocjalizacja, psychopedagogika

Grupa IV - "Słoneczka"

pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne

Nauczyciele i specjaliści

Partnerzy

Pracownicy obsługi