Przedszkole Kujawiaczek

Zasady rekrutacji

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Nabór dzieci do Niepublicznego Przedszkola ,,Kujawiaczek” odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Zapisy będą przyjmowane na podstawie „Karty zgłoszenia” złożonej osobiście w sekretariacie przedszkola i zawarcia umowy. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń. (WAŻNE – wymagany PESEL dziecka).