Przedszkole Kujawiaczek

Projekty oraz programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

Myślą przewodnią działań podejmowanych w naszej placówce jest dążenie do wszechstronnego pobudzania aktywnoścci poznawczej oraz twórczej dzieci poprzez działanie. Jako przedszkole bierzemy udział w wielu projektach starając się poszerzać zainteresowania dzieci.

Od 2004 roku Polska należy do Unii Europejskiej Autorski Program Edukacji, warto zatem przygotować dzieci do świadomego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy. tym celu powstał:

Autorski Program Edukacji Europejskiej „Mali Europejczycy” – Małgorzata Maciejewska, Małgorzata Wysocka

„Mali Europejczycy” to program, którego celem jest między innymi:

 1. - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do Unii Europejskiej
 2. - kształtowanie u dzieci tolerancyjnej postawy wobec innych narodów.
 3. - zachęcanie dzieci do poznania życia codziennego narodów europejskich, poznania ciekawostek przyrodniczo-geograficznych innych krajów.

Realizacja projektu umożliwi również rozwijanie u dzieci zainteresowań związanych z turystyką.

Wszyscy wiemy jak ważne jest czytanie dzieciom już od najmłodszych lat. Czytanie dzieciom poszerza ich wiedzę , zasób słownictwa a także wyobraźnię.

Dlatego nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w projekcie

"Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

Celem projektu jest

 • - rozwijanie czytelnictwa ,
 • - wprowadzenie dziecka w świat literatury,-
 • - budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, -przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • - rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • - włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
Realizując kolejne moduły projektu dzieci tworzą Dziennik Pluszowego Misia, Pamiętnik swojej grupy, rozmawiają o emocjach, organizują dzień bez zabawek.

Kolejny raz realizujemy też projekt

"CZYTANIE NA DYWANIE"

Podczas spotkań z książką przedszkolaki dowiadują się, że świat książek to niezwykle fascynujące miejsce , w którym można nie tylko zdobywać wiedzę, ale również przeżywać różne przygody. Wspólne czytanie bajek, legend, wierszy, krótkich opowiadań dostarcza wszystkim nam wiele radości.

Celem projektu jest

 • - propagowanie i zachęcanie do działania wspierającego czytelnictwo wsród dzieci, -wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • - zachęcanie i zapraszanie rodziców do czytania dzieciom,
 • - kształtowanie nawyku słuchania, eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci, odkrywanie magii książki.
Realizując kolejne moduły projektu dzieci tworzą Dziennik Pluszowego Misia, Pamiętnik swojej grupy, rozmawiają o emocjach, organizują dzień bez zabawek.

Co wspólnego ze sobą ma muzyka i matematyka??

Analogia i zależności między muzyka a matematyka zostały dostrzeżone przez wielu filozofów, dlatego nasze Przedszkolaki biora udział w :

Ogólnopolski Program Krainy Muzyki MUZYKA TO MATEMATYKA

Głownym założeniemprogramu jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej oraz rozwijanie uzdolnień matematycznych

Cele Programu:

 • - upowszechnianie edukacji muzycznej,
 • - rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego na podstawie zasad muzyki,
 • - rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,
 • - poznanie instrumentów muzycznych,
 • - nauka gry na wybranych instrumentach, śpiew, taniec,
 • - wspieranie rozwoju fizycznego podczas muzyczno – ruchowych aktywności,
 • - dziecko widzem i aktorem – wdrażanie do świadomego odbierania sztuki i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
 • - kultywowanie polskiego folkloru muzycznego
 • - integracja środowiska pedagogicznego realizującego Ogólnopolski Program Kraina Muzyki w Polsce
 • - współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji muzycznej.

Koło plastyczno-techniczne ,,MALI PLASTYCY”

Głównym celem programu jest rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz możliwości twórczych dzieci poprzez różnorodne działania plastyczne.

Ponadto udział w zajęciach koła wpływa na:

 • - kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • - odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • - kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • - kształtowanie twórczej postawy i kreatywności,
 • - rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • - rozwijanie umiejętności planowania oraz samodzielności w wykonywaniu prac plastycznych

Jako przedszkole bierzemy również udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 • - Szkoła do hymnu - to akcja o charakterze patriotycznym. Jej celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości. W ramach akcji przygotowywana jest uroczysta akademia podczas której nasze przedszkolaki prezentują wiersze i piosenki patriotyczne, najważniejszym punktem występu jest wspólne odśpiewanie hymnu.
 • - Szkoła pamięta- Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Nasze przedszkolaki w ramach tej akcji przygotowują gazetki ścienne upamiętniające znanych włocławian, odwiedzają miejsca pamięci
 • - Razem na święta- to akcja mająca na celu zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym. W ramach akcji organizowane są zbiórki na rzecz potrzebujących, przygotowywane są kartki świąteczne dla podopiecznych ośrodków opiekuńczych

Inne akcje charytatywne organizowane w naszym przedszkolu:

 • – Szlachetna paczka
 • - Góra Grosza
 • – Zbieram to w szkole
 • – Inne związane z bieżącymi potrzebami

PROJEKTY REALIZOWANE W UBIEGŁYCH LATACH
 • - I edycja Projektu Edukacyjnego „Senso-Smyki” pod patronatem „Bliżej Przedszkola”. Celem projektu było dostarczenie dzieciom oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata.
 • - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” autorstwa Pauliny Marcysiak – nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu. Dzieci z nauczycielkami realizowały zadania projektowe podzielone na moduły tematyczne: I „W krainie Muz”, II „Tu jest moje miejsce” III „Kocham, lubię, szanuje” IV „Kultury świata”
 • - Mamo, tato wolę wodę! Nadrzędnym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. W ramach projektu dzieci realizowały scenariusze przygotowane przez organizatora programu.
 • - Kubusiowi Przyjaciele Natury to ogólnopolski program edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej. Podczas realizacji programu dzieci uczyły się jak dbać o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały sie dlaczego ruch i zdrowa dieta są ważne.
 • - Program edukacji higienicznej ,,CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA” Celem programu jest wyrabianie odpowiednich nawyków higienicznych. Obejmuje on 6 obszarów dotyczących higieny: jamy ustnej, nosa i ucha, czystości dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała, włosów oraz pielęgnacji skóry. Dzieci pozyskują cenną wiedzę z zakresu higieny, a przede wszystkim mogą w praktyczny sposób przekonać się o tym, jak ważne jest zachowanie higieny, czystości i co może wiązać się z nieprzestrzeganiem tych zasad.
 • - Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.
 • - Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli Akademia Aquafresh -W ramach realizacji założeń programu przedszkolaki uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, oraz jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów. Poznawały budowę zęba, uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedziały się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u stomatologa.