Przedszkole Kujawiaczek

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne

8:00 - 8:45

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierunkowe na tematy związane z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe

9:00 - 9:30

Śniadanie

9:30 - 10:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15 - 11:45

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe

11:45 - 12:00

Przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30

Obiad

12:30 - 14:00

Ćwiczenia relaksacyjne

14:00 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku

14:30 - 14:45

Podwieczorek

14:45 - 17:00

Ćwiczenia indywidualne i z grupą dostosowane do możliwości dzieci. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci