Przedszkole Kujawiaczek

Zajęcia dodatkowe

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne


Indywidualne zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne to specjalistyczne zajęcia skierowane do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego. Podczas zajęć, które prowadzone są w formie zabawy wykorzystywane są różne formy terapii: terapia poznawcza, terapia zajęciowa, stymulacja polisensoryczna. Zespół specjalistów opracowuje program do indywidualnej pracy z dzieckiem. Są to różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy w myśl zasady: „uczymy bawiąc”. W trakcie pracy z dzieckiem stosowane są między innymi:

 • Ćwiczenia rozwijające procesy poznawcze – funkcje percepcyjne, wyobraźnię, mowę, myślenie
 • Ćwiczenia usprawniające koncentrację i pamięć
 • Ćwiczenia stymulujące sprawność manualną i ruchową
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Podczas zajęć stosowane są ćwiczenia rozwijające mowę, uwagę i pamięć – procesy niezwykle ważne w komunikowaniu się z otoczeniem, zapamiętywaniu istotnych informacji i przekazywaniu ich. Bardzo lubiane przez dzieci są ćwiczenia usprawniające umiejętności manualne, które wpływają bezpośrednio na rozwój każdego dziecka. Lepienie, wycinanie, malowanie i inne techniki plastyczne ćwiczą sprawność rąk i palców. W czasie zajęć uczymy rozróżniania barw, kształtów, określania stosunków przestrzennych. Podczas zabaw ruchowych doskonalimy nie tylko sprawność fizyczną, lecz także rozwój umysłowy dzieci. W trakcie zajęć stymulowane są umiejętności dziecka w zakresie 7 sfer rozwojowych: naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czynności poznawcze i komunikacja.
Prowadząca mgr Małgorzata Wysocka, Małgorzata Przekwas

Język angielski


W „Kujawiaczku” każda grupa wiekowa ma zajęcia z języka angielskiego. Dzieci uczą się języka w naturalny dla nich sposób – przez zabawę, muzykę i ruch. Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące wszystkie zmysły i spontaniczne skłonności dzieci do naśladowania i zabawy. Stosowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym potrzebom dzieci. Przebieg zajęć jest zawsze dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.
Prowadząca mgr Agnieszka Kaźmierska.

Rytmika


Zajęcia z rytmiki wprowadzają dzieci z naszego przedszkola w świat muzyki. Są to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój. Podczas tych zajęć najważniejsza jest dobra zabawa. Wspomagamy rozwój dzieci poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia z rytmiki kształtują wrażliwość przedszkolaków, budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, ale również wyrabiają dyscyplinę, poczucie dokładności i porządku wśród dzieci.
Prowadzący mgr Arkadiusz Świerski

Zajęcia logopedyczne


W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych wychowanków organizowane są w przedszkolu zajęcia z logopedą. Dzieci w „Kujawiaczku” korzystają z indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych. Podczas zajęć z logopedą pracujemy nad:

 • kształtowaniem prawidłowego toru oddechowego,
 • doskonaleniem słuchu fonemowego i fonematycznego,
 • rozwijaniem koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonaleniem pamięci słuchowej,
 • rozwijaniem słuchowej umiejętności syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
 • usprawnianiem aparatu artykulacyjnego,
 • wzbogacaniem słownictwa dziecka,
 • rozwijaniem wyobraźni językowej poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
 • wdrażaniem do koncentracji uwagi.

Uzyskanie pożądanego efektu logopedycznego jest możliwe tylko wówczas, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz codziennie powtarza ćwiczenia w domu.
Prowadząca mgr Teresa Wojciechowska