Przedszkole Kujawiaczek

Aktualności

18-09-2017 10:53:41
WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZYK DLA MOJEJ PANI” Regulamin wewnątyrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci I. Główne założenia konkursu: 1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne "KUJAWIACZEK", ul. Długa 64, 87-800 Włocławek. Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Wysocka, Ewa Chrabąszczewska. 2.Przygotowania do konkursu rozpoczynają się 18.09.2017 r. Finał konkursu, prezentacja uczestników i wyłonienie laureatów odbędzie się 13.10.2017r., w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej 3.Tematem prezentowanych wierszy jest Dzień Nauczyciela, hasłem przewodnim konkursu jest „Wierszyk dla mojej Pani” 4.Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek” we Włocławku 5.Kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat. II. Cele konkursu: • Rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu •Wzmacnianie wiary we własne siły •Możliwość prezentacji przed publicznością •Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 1.Do konkursu przystąpić może każdy przedszkolak Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek” we Włocławku 2.Konkurs będzie miał formę prezentacji przed publicznością dowolnego utworu poetyckiego związanego z Dniem Nauczyciela 3.Każdy uczestnik może przedstawić jeden utwór. IV. Ocena i nagrody: 1.Powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: •pamięciowe opanowanie tekstu, •interpretacja tekstu, •kultura słowa, •ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój itp). 2.Komisja Konkursowa wybierze laureatów spośród uczestników konkursu i przyzna I, II i III miejsce, w każdej kategorii wiekowej. W uzasadnionych przypadkach przewidziane są również wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 3.Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania. V.Uwagi: W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!