Przedszkole Kujawiaczek

Aktualności

04-05-2020 18:21:14

W związku z licznymi sugestiami i pytaniami rodziców, Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne ,, Kujawiaczek'' po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji w kraju i naszym mieście, podjął decyzję o przesunięciu terminu otwarcia przedszkola z 06.05.2020 r. na dzień 11.05.2020 r. (Przesunięcie terminu otwarcia przedszkola powodowane jest również wyrazem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.).
Pozdrawiamy.