Przedszkole Kujawiaczek

Aktualności

29-04-2020 18:53:46

UWAGA! INFORMACJA!

 6 MAJA 2020R. OTWIERAMY PRZEDSZKOLE!

Otwarcie pracy przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę jest naszym priorytetem, dlatego bardzo prosimy wszytkich Rodziców i Opiekunów o bezwzględne przestrzeganie poniższych wytycznych przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzicu:
⦁    Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
⦁    Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
⦁    Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
⦁    Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
⦁    Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
⦁    Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
⦁    Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń, dlatego informujemy, że w szatni na Wasze dziecko czekał będzie opiekun, który odbierze dziecko, przebierze i odprowadzi do sali. Podobnie będzie podczas odbierania dzicka z przedszkola. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i personelu prosimy Rodziców i Opiekunów o nie wchodzenie do szatni, ani na teren przedszkola!